Nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan Nabi dan Rasul pilihan dari sekian banyak Nabi dan Rasul, gelar ini diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang amat sangat luar biasa dalam menjalankan amanah Allah untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Nama-nama rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi andalah:

Nama-nama Rasul Ulul Azmi

  1. Nabi Nuh A.S.  adalah rasul Allah yang pertama
  2. Nabi Ibrahim A.S.  adalah bapak dari para nabi
  3. Nabi Musa A.S. adalah rasul yang mendapat keistimewaan untuk bercakap-cakap dengan Allah
  4. Nabi Isa A.S. adalah seorang insan yang terlahir dari rahim perawan suci
  5. Nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman penyempurna semua ajaran kitab Samawi